Plán komunitného centra

Činnosťou KC je mapovanie potrieb, úlohou zmocňovať komunitu, pri vedení a určovaní smerovania KC vychádzame z potrieb komunity a užívateľov sociálnych služieb. Venujeme sa individuálnym potrebám klientov a začíname postupne rozširovať činnosť KC o oblasť komunitného plánovania a rozvoja.

Pri plánovaní aktivít v centre vychádzame z potrieb komunity a problémov miestnej komunity.

Chcete sa dozvedieť viac? Klik tu:

Plan komunitného centra obnoveny jul 2023