Hopsasa – tralala

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti vo veku od 1 roka v sprievode dospelej osoby. Aktivity sú zamerané na získanie základných pohybových zručností, zlepšenie koordinácie pohybov a rozvíjanie pohybovej pamäte. S deťmi sa hráme rôzne detské hry, využívajúce detské piesne, ktoré sú im veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné. Učia sa vnímať rytmus a dynamiku hudby.

  • KEDY? štvrtok
  • KDE? Komunitné centrum ZOE (DUPAJDA)
  • O KOĽKEJ? od 9:00 do 11:30
  • S KÝM? s Jankou
  • KONTAKT: +421 (0) 903 227 024