Hopsasa – tralala

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti vo veku od 7 mesiacov v sprievode dospelej osoby. Aktivity sú zamerané na získanie základných pohybových zručností, zlepšenie koordinácie pohybov a rozvíjanie pohybovej pamäte. S deťmi sa hráme rôzne detské hry, využívajúce detské piesne, ktoré sú im veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné. Učia sa vnímať rytmus a dynamiku hudby.

  • KEDY? štvrtok
  • KDE? Komunitné centrum ZOE (DUPAJDA)
  • O KOĽKEJ?od 9:30 do 11:30
  • S KÝM? s Evkou
  • KONTAKT: 0944 703 034

Pozrite sa, ako spolu tancujeme