Dobehnime to spolu!

Program Dobehnime to spolu! je určený pre všetkých žiakov, ktorí potrebujú doučiť učivo z rôznych predmetov základnej a strednej školy. Využívame inovatívne vzdelávacie metódy a pomôcky, ktoré žiakom umožňujú rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie si učiva. Doučovanie prebieha individuálne alebo v menších skupinách. V čase vyhradenom na doučovanie si môžu deti napísať aj domáce úlohy, vypracovať školský projekt, ale aj úlohy z informatiky. V centre je k dispozícii knižnica s mnohými knihami, počítač aj tablet. 

  • KEDY? od pondelka do štvrtku
  • KDE? Komunitné centrum ZOE (DUPAJDA)
  • O KOĽKEJ? od 14:00
  • S KÝM? s Luckou, Katkou, Jankou, Miriam
  • KONTAKT: lucia.kortmanova@kczoe.sk, 043/493 31 70

Pozrite sa, ako sa spolu učíme