Domškola Oriešok

Vo vzdelávacej skupine Školička Oriešok pomáhame deťom spoznávať svet im prirodzenou cestou v pripravenom podnetnom prostredí. Učíme deti slobodne sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, spoznávať svoje silné stránky, rozvíjať sebaúctu a vytvárať pozitívny obraz o sebe samom. Rešpektovať seba, iných a svoje okolie.

Viac informácií o vzdelávaní vo vzdelávacej skupine sa dozviete od Lucky 0904 305 076.

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089949699451

  • KEDY? pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok
  • KDE? Internát spojenej školy Nižná
  • O KOĽKEJ? od 7.30 – 15.00
  • S KÝM? s Luckou
  • KONTAKT: lucia.kortmanova@kczoe.sk, lucia.kortmanova@gmail.com, 0904 305 076

Naše aktivity v tomto klube