Učenie pre život

Program je určený pre rodiny s deťmi od 0 do 6 rokov so sociálne znevýhodneného prostredia. Rodičia s deťmi  sa v rámci programu stretávajú raz týždenne v materskom centre Dupajda na workshopoch a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás.

  • KEDY? v pondelok
  • KDE? Komunitné centrum ZOE (DUPAJDA)
  • O KOĽKEJ?od 9:00 do 12:00
  • S KÝM? s Jankou
  • KONTAKT: janka.tuha@kczoe.sk, 0903 227 024

Naše aktivity