Cieľom projektu MAKOVIČKY je podpora a sprevádzanie detí, ktoré vyžadujú intenzívnejšiu pozornosť zo strany rodičov, dôležitých dospelých, ale aj komunity kde žijú. Sú to napríklad deti z Ukrajiny, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti so sociálne slabého prostredia a inak znevýhodnené deti. Starostlivosť v ranom detstve je pre všetky deti bez rozdielu veľmi dôležitá. V prvých