Finančná podpora/sponzorstvo

Komunitné centrum Zoe spravuje Občianske združenie ZOEE. Je to nezisková organizácia, ktorá všetko zabezpečuje z vlastných zdrojov, s pomocou štedrých ľudí a dobrovoľníkov. Pomoc materiálna, finančná či dobrovoľnícka sú pre nás veľkým darom. ĎAKUJEME

Ako nás môžete podporiť

Finančný dar

Podporiť finančne nás môžete poukázaním daru na náš účet:
SK80 0200 0000 0020 5988 2553
Pri prevode na účet môžete uviesť konkrétny účel daru.

Alebo môžete využiť online platobnú bránu:

2% Daní

Podrobné informácie ako postupovať pri poukázaní nájdete na odkaze nižšie: