Finančná podpora/sponzorstvo

Komunitné centrum Zoe spravuje Občianske združenie ZOEE. Je to nezisková organizácia, ktorá všetko zabezpečuje z vlastných zdrojov, s pomocou štedrých ľudí a dobrovoľníkov. Pomoc materiálna, finančná či dobrovoľnícka sú pre nás veľkým darom. ĎAKUJEME

Ako nás môžete podporiť

Finančný dar

Podporiť finančne nás môžete poukázaním daru na náš účet formou jednorázovej alebo pravidelnej platby. Pri prevode na účet môžete uviesť konkrétny účel daru.

Môžete využiť online platobnú bránu:

2% Daní

Podrobné informácie ako postupovať pri poukázaní nájdete na odkaze nižšie: