KONFERENCIA „Ženy, ktoré zmenili svoje komunity“

KONFERENCIA „Ženy, ktoré zmenili svoje komunity“
sa konala 18.10.2023 v Bratislave a organizovala ju Únia materských centier.
Bola to záverečná diskusia k Projektu Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách.
Témou bola starostlivosť, ktorú ženy dávajú svojej rodine, spoločnosti a v rôznych pomáhajúcich profesiách. Zároveň sa im za tento veľký vklad do spoločnosti stále nedostáva dostatok pozornosti a ocenenia.
V paneli sme diskutovali s rôznymi výnimočnými ženami ako Alena Heribanová a Rut Kolínská.
Materské centrá sú jedným z kľúčových organizácii, akými sa v komunitách budovala (a stále buduje) občianska spoločnosť. Sú takmer v každej obci, ich líderky neskôr ostávajú aktívne – zakladajú nové špecializované združenia (napr. na pomoc ženám v núdzi), budujú sociálne zodpovedné firmy, alebo pôsobia na rôznych stupňoch politiky. Ich primárna filozofia vychádza práve z princípov antidiskriminácie, rovnocennosti. Ich cesty k sebapresadeniu však neboli ľahké – práve preto, že museli bojovať s predsudkami a diskrimináciou.