Záhradkári

Hlavnou náplňou Záhradkárov v Komunitnom centre Zoe je vybudovanie komunitnej záhrady a jej následne udržiavanie. Malí aj veľkí záhradkári sa tu môžu naučiť vypestovať zeleninu a ovocie v bio kvalite, získať skúsenosti a zručnosti so starostlivosťou o okrasné trvalky a kríky. Komunitné záhradníčenie má tiež spoločenský rozmer. Umožňuje vzájomný styk osôb rôznych spoločenských skupín aj medzigeneračné stretávanie. Zlepšuje tak lokálne medziľudské vzťahy, ktorým súčasná digitálna doba príliš nenahráva. Komunitná záhrada ZOE slúži nielen jednotlivcom a rodinám. Možno ju využívať aj ako vyučovací priestor pre materské a základné školy. Naša komunitná záhrada plní aj integračnú funkciu (medzi členmi sa vyskytujú aj osamelí seniori či dokonca jedinci s trestnou minulosťou). Je ideálnym priestorom pre organizovanie menších kultúrnych podujatí či osláv.

  • KEDY? pondelok od 15.00, streda od 9.00
  • KDE? Komunitné centrum ZOE (DUPAJDA)
  • O KOĽKEJ? od 9.00 do 12.00 hod.
  • S KÝM? s Luckou, Katkou, Jankou
  • KONTAKT: janka.tuha@kczoe.sk

Naše aktivity v komunitnej záhrade