V tretí júnový týždeň v našom centre prebiehal denný letný tábor. Hlavnou témou aktivít boli peniaze a iné platidlá. Prvý deň sme zarábali staré mince - groše, denáre, parvy a toliare a v obchodíku s jedlom, sme si za to mohli kúpiť niečo pod zub. Druhý deň

Činnosťou KC je mapovanie potrieb, úlohou zmocňovať komunitu, pri vedení a určovaní smerovania KC vychádzame z potrieb komunity a užívateľov sociálnych služieb. Venujeme sa individuálnym potrebám klientov a začíname postupne rozširovať činnosť KC o oblasť komunitného plánovania a rozvoja. Pri plánovaní aktivít v centre vychádzame z potrieb komunity a problémov miestnej komunity. Chcete sa dozvedieť viac?