Potrebujete pomôcť s dištančným vzdelávaním?

V období pandémie „chodenie do školy“ prinieslo domácnostiam množstvo prekážok, ktoré musia rodičia a deti prekonávať – nevyhovujúce podmienky na učenie, chýbajúca odborná podpora, slabé technické vybavenie či internetové pripojenie, strata motivácie učiť sa atď. Preto sme v našom Komunitnom centre Zoe v Nižnej vytvorili priestor, kde deti môžu prichádzať a pripojiť sa na online vyučovanie.

V prípade, keď dieťa ostane doma samé na online vyučovaní, môže prísť k nám do centra, kde bude prítomný mentor, ktorý bude na nich dohliadať a  pomáhať zvládať učivo alebo pomôže pri prípadných technických problémoch.
Sme tu pre vás každý deň od pondelka – piatku. Je potrebné sa deň vopred nahlásiť prostredníctvom emailu: eva.siskova@kczoe.sk alebo na tel. čísle: 0944 703 034.