Každý finančný dar, bez ohľadu na výšku sumy, si nesmierne vážime a ďakujeme, že nás podporujete.   Ako darovať 2%? Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (stiahnúť). Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením pošle na Daňový úrad. Ak chce dobrovoľník

Žiaci I. a II. stupňa základných škôl môžu využiť ponuku poobedného doučovania v komunitnom centre. Komunitné centrum pomáha pri písaní domácich úloh, tvorení školských projektov, zvládaní cudzích jazykov, príprave na monitor či opakovaní učiva. Žiaci môžu prichádzať pravidelne, ale aj jednorázovo, ak potrebujú pomôcť s

V období pandémie "chodenie do školy" prinieslo domácnostiam množstvo prekážok, ktoré musia rodičia a deti prekonávať - nevyhovujúce podmienky na učenie, chýbajúca odborná podpora, slabé technické vybavenie či internetové pripojenie, strata motivácie učiť sa atď. Preto sme v našom Komunitnom centre Zoe v Nižnej vytvorili