Aj tento rok vás srdečne pozývame prežiť s nami Akčné leto!  Sledujte náš Facebook a webku pre aktuálne informácie a prípadnú zmenu v programe. Na aktivity je potrebné sa prihlásiť vopred na telefónnom čísle 0917 844 910 od pondelka do piatku, v čase od 9:00 do 15:30 hod. Deti do 6 rokov sú vítané v

Aj tento rok vás srdečne pozývame prežiť s nami Akčné leto!  Sledujte náš Facebook a webku pre aktuálne informácie a prípadnú zmenu v programe. Na aktivity je potrebné sa prihlásiť vopred na telefónnom čísle 0917 844 910 od pondelka do piatku, v čase od 9:00 do 15:30 hod. Deti do 6 rokov sú

Milí priatelia a podporovatelia Komunitného centra Zoe a Materského centra Dupajda, vedeli ste, že kvôli pandémii až 40 materských centier muselo zatvoriť a ukončiť svoju činnosť? Aj vďaka vašej pomoci a priateľstvu naše centrum medzi ne nepatrí a môže fungovať ďalej. Po mnohých rozhovoroch a stretnutiach s

Míľu pre mamu máme úspešne za sebou. Aj napriek premenlivému počasiu sme si to poriadne užili! Bol to deň plný smiechu, spomienok a radosti z obrovského pokroku, ktoré urobilo naše centrum za 16 rokov fungovania.  Opäť sme urobili veľký kus práce.  

Podľa Postupu pri obsadzovaní pracovných pozícií KC vydaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci implementácie Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Občianske združenie ZOEE, ktoré spravuje KC Zoe zverejňuje Oznam o výberovom konaní na pozíciu “Pracovník” a

Rok 2021 bol pokračovaním toho predošlého, teda tzv. „pandemického“, ale aj napriek tomu sme stihli zažiť toho spolu veľmi veľa. Ročná téma eRka je "Pod jedným slnkom". Počas tohto roka sme sa mohli zapojiť do rôznych kampaní. Na jar 2021 sme sa zapojili do kampane Minidigi. Počas

„Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad." Cieľom jarných eRko stretiek je poukázať na dôležitosť skutočného priateľstva. Ako a kde si ho hľadať priateľov. Aký by priateľ mal byť. Vzájomné stretnutia upevňujeme vytúženou Prespávačkou. Deti si ju samé pripravili, vymysleli program, hry,

Projekt Erasmus+ Rodičovstvo ako motivácia k celoživotnému vzdelávaniu v materských centrách začal v novembri 2019 úvodným stretnutím v Prahe. Pandémia koronavírusu nám skomplikovala priebeh mobilít, ale v septembri 2021 sme konečne mohli pokračovať. Prvou mobilitou, ktorej sme sa mohli zúčastniť, bola návšteva materského centra Mala ulica v