Srdečne pozývame na koncert do záhrady. Znova sa stretneme, ochutnáme niečo z dobrôt našich mám, zabavíme sa pri skvelej hudbe Natálie Žuffovej a jej doprovodu Jozefa Medveckého. Vidíme sa v nedeľu 26.5.2024 o 17:00 pod stromami v našej komunitnej záhrade za materským centrom, na Hviezdoslavovej 308,

Pôrod je dôležitou životnou udalosťou nielen pre budúcu matku, ale i pre jej partnera. U väčšiny budúcich rodičov ku koncu tehotenstva narastajú obavy, či prebehne všetko ako má. Radosť a napätie sa tak miešajú so strachom, či sa budete vedieť o dieťatko náležite postarať, či bude zdravé,

Cieľom projektu MAKOVIČKY je podpora a sprevádzanie detí, ktoré vyžadujú intenzívnejšiu pozornosť zo strany rodičov, dôležitých dospelých, ale aj komunity kde žijú. Sú to napríklad deti z Ukrajiny, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti so sociálne slabého prostredia a inak znevýhodnené deti. Starostlivosť v ranom detstve je pre všetky deti bez rozdielu veľmi dôležitá. V prvých

KONFERENCIA "Ženy, ktoré zmenili svoje komunity" sa konala 18.10.2023 v Bratislave a organizovala ju Únia materských centier. Bola to záverečná diskusia k Projektu Ženy v komunite - od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách. Témou bola starostlivosť, ktorú ženy dávajú svojej rodine, spoločnosti a v rôznych pomáhajúcich profesiách.

Činnosťou KC je mapovanie potrieb, úlohou zmocňovať komunitu, pri vedení a určovaní smerovania KC vychádzame z potrieb komunity a užívateľov sociálnych služieb. Venujeme sa individuálnym potrebám klientov a začíname postupne rozširovať činnosť KC o oblasť komunitného plánovania a rozvoja. Pri plánovaní aktivít v centre vychádzame z potrieb komunity a problémov miestnej komunity. Chcete sa dozvedieť viac?