Hrajme a učme sa bez hraníc

Projekt: Hrajme a učme sa bez hraníc

Donor: UMC a Unicef

V desiatich materských a rodinných centrách na celom Slovensku sa od novembra 2022 môžu deti
prísť spontánne hrať a učiť vďaka finančnej podpore z UNICEF. Únia materských centier zas prispela
vedením a koordináciou dobrovoľníkov, školeniami líderiek centier a promovaním na sociálnych
sieťach a web ww.materskecentra.sk.

MC Dupajda a KC Zoe v Nižnej sa staráme o 10 rodín z Ukrajiny, ide o mamy s deťmi od 3- 16 rokov. Máme aj dve dobrovoľníčky z Ukrajiny – Júliu a Mašku. Deti pravidelne môžu prísť do nášho centra na LEGO klub v pondelky doobeda a poobede a tiež na Dielničky (tvorivé dielne, varenie, pečenie, záhradkárčenie) v utorky od 14:00. Ide o Centrum hry a učenia, kde sa staršie deti od 6 r. môžu popri
hre navzájom spoznať, porozprávať sa, naučiť sa novú zručnosť a zasmiať sa. Zapájame ich aj do našich nepravidelných aktivít cez víkendy ako napríklad počas zimných mesiacov ako napr. sánkovanie, bežkovanie, prespávačka na chate, Vianočná stopovačka, Dobrá novina, rôzne výlety do prírody, Karneval, oslavy narodenín, Ukrajinský večer a budeme pokračovať ďalej aj počas jari a leta keďže pripravujeme Vítanie jari, Jarná výzva o naj domácu jarnú výzdobu, Míľa pre mamu, Deň detí, výlety za pamiatkami Unesco, návšteva hrnčiarskej dielne a podobne. Snažíme sa zistiť, čo deti chcú robiť a podľa ich túžob a potrieb sa realizuje tematicky program. Vnútorná motivácia je polovica
úspechu pri učení a hraní sa. Pri hre spoznávame seba samých ako aj druhých a učíme sa dobre si porozumieť a prekonávať inakosť. Pozrite sa ako to vyzerá v našom centre keď sa spolu hráme a učíme:

Centrá hry a učenia

 

Cieľ projektu:

 • Zlepšený spravodlivý prístup k vzdelávacím príležitostiam (vrátane raného
  vzdelávania),
 • poskytovanie služieb podpory rodičov (ako napr. skupiny a duševné zdravie a
  psychosociálna podpora), v prospech 200 opatrovateľov (ukrajinských a
  slovenských);

Zlepšený spravodlivý prístup k vzdelávacím príležitostiam (vrátane raného
vzdelávania) plánujeme v rámci projektu dosiahnuť prostredníctvom:

 • zriadenie Play and Learning Hubs v 10 lokalitách (Bratislava-staré
  mesto,Bratislava – Karlova Ves, Banská Bystrica, Nižná, Sečovce, Levice,
  Žilina, Prešov, Nitra, Martin), v prospech 200 detí (0-6 rokov veku) ;
 • založenie skupín jazykových hier v prospech 100 detí (vo veku 6 a viac rokov),
 • Poskytovanie materiálov na hranie a učenie sa v prospech 200 deti;
 • Poskytovanie aktivít sociálnej inklúzie v prospech 400 Ukrajinský utečencov aslovenských detí – 200 detí do 6 rokov, 100 detí nad 6 rokov, 100 matiek, alebo rodín

 

Podrobnejší popis projektu:

Ochrana zdravého vývoja detí počas núdzových situácií a krízy, ako aj poskytovanie
príležitosti hrať sa a učiť sa sú život zachraňujúce zásahy, ktoré pomáhajú deťom
pochopiť udalosti okolo nich, vysporiadať sa s nepriazňou osudu alebo traumou a
môžu zmierniť toxický stres. Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD) v
bezpečí miesta, kde sa malé deti môžu hrať a učiť sa, je pre deti utečencov správny.
K tomu prispievajú aj programy VSRD v krízových situáciách o budovaní mieru,
pretože chránia potrebný ľudský a sociálny kapitál pre rozvoj. Ďalej neustále
vystavovanie sa konfliktom, neistote, vrátane skúsenosti ako odlúčenie alebo strata
rodinných príslušníkov, zničené alebo narušené podporné siete a služby
podkopávajú duševné zdravie a schopnosť opatrovateľov poskytovať starostlivosť.
Služby ECEC poskytujú vynikajúci vstupný bod na dosiahnutie cieľa a poskytujú
podporu opatrovateľom detí počas kríz a núdzových situácií, ktoré slúžia ako zdroj
podpory (prostredníctvom interakcií so zamestnancami VSRD a doplnkových služieb
pre rodiny). Rodičia/opatrovatelia sa vyrovnávajú s vlastnou traumou, stratou a
úzkosťou a je potrebné posilniť ich schopnosť poskytovať výchovnú starostlivosť
svojim malým deťom v obdobiach stresu a rozvratu. Ďalší prístup k skúsenostiam s
VSRD posilňuje sociálnu integráciu utečeneckých rodín. Tento projekt zahŕňa
zriadenie „Hracích a vzdelávacích centier“ (zamerané na deti vo veku 0-6 rokov) a
zabezpečenie rodičovstva, podporné činnosti v celkovom rámci podpory sociálnej
súdržnosti a integrácia detí a opatrovateľov ukrajinských utečencov, ako aj ďalšie
zraniteľné skupiny detí a matiek v komunite.