Míľa pre mamu v našom centre

Priatelia, ďakujeme za tohtoročnú Míľu pre mamu. Potešili ste nás svojou prítomnosťou, tým, že ste sa hrali so svojimi deťmi, že nám bolo spolu tak dobre. Bolo to popoludnie stretnutí, objatí a úsmevov. Už od roku 2005 sa snažíme tvoriť priestor, kde každý nájde svoje miesto. Komunitná záhrada za materským centrom je tu na to, hrajte sa tu s rodinami, užívajte si spoločný čas, buďte s Vašimi blízkymi.
Ďakujeme, že ste stále s nami.
Ďakujeme samozrejme aj Erike Jurinovej a Silvii Pekarčíkovej za dlhodobú podporu a pomoc pri organizácii 🙂