V spolupráci s Centrom pre rodinu TENENET – Stará Ľubovňa sme pomohli deťom na východnom Slovensku

KCZOE poskytlo množstvo oblečenia sociálne slabším rodinám na východnom Slovensku práve v čase, keď to najviac potrebovali. V spolupráci s Centrom pre deti a rodinu TENENET – Stará Ľubovňa #tenenetcentrumpredetiarodinu a firmou TempoKondela – zabezpečili pre klientov CDR TENENET oblečenie, hračky a iné potrebné veci pre rodiny s deťmi odkázané na pomoc iným. Aj táto nezištná pomoc umožní, aby tieto deti prežili svoje detstvo vo svojej rodine. Pomôže im to predísť vyňatiu detí z rodiny. Každé dieťa  by malo prežiť svoje detstvo so svojou rodinu a toto je spôsob ako to zabezpečiť.