V Šiškovom lesíku

Každý štvrtok sa stretávame pred Dupajdou – KC Zoe a vyrážame do lesíka. Keďže sme tam našli veľa šišiek, deti ho nazvali Šiškový lesík. Je nám tam vždy výborne. Cestou stretávame milých ľudí, ktorí nám všeličo poukazujú. V lesíku máme tajné miesta na bunker, ktorý každý raz o trošku zlepšíme. Niekedy si spravíme ohník, spoznávame kvety, stromy a hľadáme pobytové stopy zvierat.