Prvá pomoc u detí s Máriou Targošovou

Diskusia, praktické rady a nácvik poskytovania prvej pomoci deťom so zdravotnou sestrou a záchranárkou Máriou Targošovou.