Medzinárodný deň detí

Tohtoročný MDD bol deň plný zážitkov a radostí. Aj my v KC sme prežili s našimi najmenšími, ale aj staršími krásny spoločný deň. Deťúrence sa zabavili, prezentovali svoju kreativitu a šikovnosť, spolu si zatancovali a v neposlednom rade si pochutnali na spoločnom guľáši s domácim chlebíkom. Za výborný guľáš ďakujeme Matejovej mamine a aj ostatným maminkám, ktoré napiekli iné sladké dobroty.