Potrebujete pomôcť s doučovaním?

Žiaci I. a II. stupňa základných škôl môžu využiť ponuku poobedného doučovania v komunitnom centre. Komunitné centrum pomáha pri písaní domácich úloh, tvorení školských projektov, zvládaní cudzích jazykov, príprave na monitor či opakovaní učiva. Žiaci môžu prichádzať pravidelne, ale aj jednorázovo, ak potrebujú pomôcť s konkrétnym zadaním či úlohou.
Doučovanie prebieha každý pondelok od 14.00 – 17.00.
V utorok od 14.00 prebiehajú Konverzácie v Anglickom jazyku pre II.stupeň.
A vo štvrtok od 14.00 – 17.00 sa môžu žiaci tešiť na Doučovanie v karnevalových maskách. Dieťa si môže doniesť svoju vlastnú masku z domu alebo si ju môže požičať priamo u nás v centre.
Je potrebné sa deň vopred nahlásiť prostredníctvom emailu: eva.siskova@kczoe.sk alebo na tel. čísle: 0944 703 034.