Akčné leto – bližšie informácie

Pozývame všetky deti, prežiť s nami AKČNÉ LETO!

Na aktivity je potrebné sa prihlásiť vopred na telefónnom čísle 0944 703 034  od pondelka do piatku, v čase od 9:00 do 15:30 hod.

PREČÍTANÉ LETO 

Komunitné centrum Zoe je zapojené do celoslovenskej iniciatívy Prečítané leto. Už druhý rok môžu deti nahliadnuť do kníh a začítať sa. Tak ako autori, aj my sa stotožňujeme s myšlienkou, že leto sa dá prežiť na plné pecky a to aj doma, vo svojej obci. Stačí si vybrať knihu z ponuky a spolu s hlavnými hrdinami zažiť nezabudnuteľné dobrodružstvá. Okrem čítania, máme pre deti pripravených veľa zaujímavých tvorivých a vzdelávacích aktivít na danú tému z Prečítaného leta. Po prečítanom lete s nami, sa rodičia a učitelia nemusia báť, že deti budú mať v septembri „prázdne hlávky“.

Termín: 6.7. – 9.7. 2021 a 16.8. – 19.8. 2021

Čas: 8.30 hod. – 12.30 hod.

Miesto: priestory Komunitného centra ZOE (Dupajda) + záhrada

Vek: od 6 rokov

Čo potrebujem: športové oblečenie, šiltovku alebo klobúčik, desiatu a pitie, vyhlásenie o bezinfekčnosti

Dôležité: Prvýkrát musí prísť dieťa na aktivitu so zákonným zástupcom, aby podpísal potrebné dokumenty a dohodol sa s vedúcimi aktivít na príchode a odchode detí z aktivít, prípadne na iných potrebách dieťaťa.

VÝNIMOČNÉ DOUČKO

Zámerom projektu Výnimočné doučko je pomôcť žiakom „dobehnúť“ učivo. Učivo si žiaci zopakujú tvorivou a hravou formou s prihliadnutím na ich individuálne potreby a záujmy. Deti si budú môcť vybrať z rôznych zaujímavých úloh, do ktorých sme vložili učivo viacerých vyučovacích predmetov. Veľmi dôležitou súčasťou projektu je rozvíjať aj digitálne zručnosti detí. Budeme sa aj veľa hrať, športovať a rozvíjať spoluprácu, empatiu i priateľstvo.

Termín: 12.7. – 15.7. 2021 a 9.8. – 12.8. 2021

Čas: 8.30 hod. – 12.30 hod.

Miesto: priestory Komunitného centra ZOE (Dupajda) + záhrada

Vek: od 6 rokov

Čo potrebujem: športové oblečenie, šiltovku alebo klobúčik, desiatu a pitie, vyhlásenie o bezinfekčnosti

Dôležité: Prvýkrát musí prísť dieťa na aktivitu so zákonným zástupcom, aby podpísal potrebné dokumenty a dohodol sa s vedúcimi aktivít na príchode a odchode detí z aktivít, prípadne na iných potrebách dieťaťa.

MINIdigi

Kampaň MINIdigi nadväzuje na kampaň Vypni telku, zapni seba! Aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe. Pretože digitálna miernosť je cnosťou zajtrajška. Budeme sa spolu hrať, rozprávať, tvoriť, smiať sa a možno si nájdeme aj nových kamarátov.

Termín: 2.8. – 6.8. 2021

Čas: 8.30 hod. – 12.30 hod. (streda od 17:15 hod. – 21:00 hod.)

Miesto: priestory Komunitného centra ZOE (Dupajda) + záhrada

Vek: od 6 rokov

Čo potrebujem: športové oblečenie, šiltovku alebo klobúčik, desiatu a pitie, vyhlásenie o bezinfekčnosti

Dôležité: Prvýkrát musí prísť dieťa na aktivitu so zákonným zástupcom, aby podpísal potrebné dokumenty a dohodol sa s vedúcimi aktivít na príchode a odchode detí z aktivít, prípadne na iných potrebách dieťaťa.

 

KLUBOVŇA ZOE

Otvorená herňa pre deti a tínedžerov, kde sa môžu stretávať a spoločne rozvíjať svoje talenty, záujmy a nápady. Na výber je pestrá ponuka aktivít, ktoré si každý môže slobodne zvoliť (spoločenské hry, tvorivé aktivity, práca v záhradke, dobrovoľnícke aktivity, pohybové hry a iné).

Termín: 19.7. – 22.7. 2021, 26.7. – 29.7. 2021 a 23.8. – 26.8. 2021

Čas: 9.00 hod. – 11.00 hod.

Miesto: priestory Komunitného centra ZOE (Dupajda) + záhrada

Čo potrebujem: športové oblečenie, šiltovku alebo klobúčik, desiatu a pitie, vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

HOPSASA – TRALALA

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti vo veku od 7 mesiacov v sprievode dospelej osoby. Aktivity sú zamerané na získanie základných pohybových zručností, zlepšenie koordinácie pohybov a rozvíjanie pohybovej pamäte. S deťmi sa hráme rôzne detské hry, využívajúce detské piesne, ktoré sú im veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné. Učia sa vnímať rytmus a dynamiku hudby.

Termín: 16.7., 23.7., 30.7. 2021 a 6.8, 13.8., 20.8., 27.8. 2021

Čas: 9.00 – 11.00 hod.

Miesto: priestory Komunitného centra ZOE (Dupajda)

 

PREMIETANIE FILMU

V prípade priaznivého počasia budeme premietať rozprávku v komunitnej záhrade a opekať.