Aj počas mesiaca august sme v komunitnom centre zažili kopec zábavy. Prichádzali k nám deti z celého okolia. Spolu sme varili, čítali, písali, tvorili, spievali aj tancovali. Teplé slnečné dni sme strávili v komunitnej záhrade v obrovskom pieskovisku, hojdali sa na nových hojdačkách, sadili, pleli

Prvý prázdninový týždeň sme sa zapojili do celoslovenskej iniciatívy Prečítané leto a venovali sme sa čítaniu krásnych nových kníh. Čítali sme si spoločne aj jednotlivo, písali do denníka a tvorili rôzne pekné veci. V pondelok sme sa rozprávali o batohoch a kufríkoch, v utorok sme