Obývačka

Štvrtková obývačka z pohľadu nášej hosťky Stanky Opatovej:
Tak som zase raz zozbierala knižky z triednej knižnice a so štyrmi taškami plnými nádherných kníh, zamierila do Dupajdy – Materského centra v Nižnej. Tu som mladým maminkám, ockom a deťom rozprávala o potrebe čítania. Potom mali možnosť popozerať knižky, aby vedeli svojim deťom správne vybrať to, čo ich zaujme a privedie k čítaniu s radosťou. Skutočne ma potešil záujem a hlavne veľmi pozitívne reakcie. Bodaj by takýchto rodičov bolo čo najviac.