Projekt Škola na skúšku sme realizovali v od mája do novembra 2022 a bol zameraný na pomoc učiteľom, asistentom, rodičom a najmä žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Deti so špeciálnymi potrebami si prostredníctvom jednotlivých aktivít osvojovali základné pravidlá fungovania v skupine, učili sa aktívne počúvať,