Oznam o výberovom konaní

Podľa Postupu pri obsadzovaní pracovných pozícií KC vydaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci implementácie Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Občianske združenie ZOEE, ktoré spravuje KC Zoe zverejňuje Oznam o výberovom konaní na pozíciu “Pracovník” a “Odborný garant”. Požiadavky na kandidátov sú uvedené v ozname o výberovom konaní (viď nižšie) alebo na stránke ISTP https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1863638/odborny-garant-komunitneho-centra?filter_vpm=1

Ďakujeme za pozornosť.