Náš rok 2021 s eRkom

Rok 2021 bol pokračovaním toho predošlého, teda tzv. „pandemického“, ale aj napriek tomu sme stihli zažiť toho spolu veľmi veľa.

Ročná téma eRka je „Pod jedným slnkom“. Počas tohto roka sme sa mohli zapojiť do rôznych kampaní. Na jar 2021 sme sa zapojili do kampane Minidigi. Počas týždňa s Mini a Digi sme sa snažili krotiť displeje, pozerať menej, viac sa rozprávať, hrať, modliť a žiť spoločenstvo. Ďalej sme sa zapojili do kampane: Milión detí sa modlí ruženec, k tomu boli prispôsobené aj témy a aktivity stretiek, či detských svätých omší s p. farárom.

Od septembra, sme sa konečne mohli pravidelne stretávať . Stretávame sa každý piatok na fare o 16:00 hod. Po nej ideme spoločne na svätú omšu a po omši so staršími upratujeme, či hráme kalčeto.

Počas jesene sme piekli vafle, tancovali, vyrábali ružence, lapbook k desiatkom ruženca, spievali na mládežníckej svätej omši a podobne. A v novembri sme si aj užili karneval „Svätých“.

Mesiac december sme strávili spoločnými chvíľami pri nácvikoch Dobrej noviny, mali sme vystúpenie v kostole a tiež Kolednícku párty, kde sme spoločne spočítali peniaze a odniesli ich na faru. Koledovanie bolo pre nepriaznivú pandemickú situáciu iba v kostole počas svätých omší. Vyzbierali sme sumu 2077,- Eur, a túto sme odoslali spolu s pánom farárom na účet Dobrej noviny. 

Michal Tuhý ml. bol na kurze Začíname, ktorý je určený budúcim animátorom, spoločne sme boli na oblastnom eRko stretku s kamarátmi z okolia, na online stretnutiach webinásť, duchovnej obnove a stretli sme sa na debatu s Jozefom Koreným zo strediska eRka, či regionálnym koordinátorom Kamilom.

Ďakujeme za podporu a pomoc v roku 2021 a tešíme sa na nové „stretká“ v roku 2022. So všetkými deťmi v zdraví a pohode bez pandémie.