Februárové radosti

Milí naši priatelia a partneri,

opäť prinášame prehľad našich spoločných aktivít počas mesiaca február 2021.
Tento mesiac sa niesol v znamení rekonštrukcie našich priestorov v obecnom Dome služieb. Aj takto sa snažíme využiť čas lockdownu. Technické služby vymenili radiátory v oboch miestnostiach materského centra na prvom poschodí a Michal Gavlas (revízny technik) zabezpečil materiál aj prácu na výmene elektrických rozvodov. Herňu sme zateplili, naniesli nové termo omietky a vymaľovali protiplesňovou farbou. Ďalej sme vynovili kompletne WC a všetky steny, dvere i zárubne sa tešia z nového náteru. Ešte nás čaká oprava omietky na chodbe a jej kompletné vymaľovanie, položenie novej drevenej podlahy v herni a jarné upratovanie.

Takto to vyzerá v číslach:

  • 342 dobrovoľnícky odpracovaných hodín
  •  34 dobrovoľníkov
  •   3 majstri
  •   5 135,- Eur materiálové výdavky
  •   3 zrekonštruované miestnosti
  •   2 WC zariadenia
  •   1 spoločná chodba so schodišťom

Popri stavebných úpravách sme stihli zaistiť materiálnu pomoc rodinám v núdzi, ktoré sa na nás obrátili. Vďaka dobrému sieťovaniu s ostatnými komunitnými centrami v Žilinskom kraji sme mali možnosť získať potraviny, šatstvo, obuv, nábytok, kreatívny materiál (látky a vlna) či digitálne zariadenia. Pomohli sme rodinám a osamelým ľuďom doslova v celom kraji. Pokračovali sme v individuálnom doučovaní a pomoci pri plnení školských úloh. Negatívne dopady dlhodobej izolácie študentov druhého stupňa sa snažíme podchytiť a riešiť uvoľňovacími rozhovormi po telefóne, motiváciou k pohybu vonka a tipmi na výlety v našej krásnej oravskej prírode. Zabezpečujeme aj informovanosť ohľadom aktuálnych nariadení, ktoré sa často menia a nabádame ľudí k zodpovednosti a rešpektovaniu pravidiel aj toho základného: Rúško – Odstup – Ruky.

Pokračujeme v tvorbe novej webstránky www.kczoe.sk. Postupne ju dopĺňame a meníme podľa potrieb a požiadaviek našej komunity. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a prispievateľom za ich čas a cenné pripomienky. Uvítame akúkoľvek spätnú väzbu resp. šikovné ruky, ktoré by pomohli s realizáciou a nahrávaním digitálneho obsahu. Môžete nám písať na katascott@bsk.sk.

Obnovili sme nástenku pri Verexe, kde môžete nájsť aktuálne informácie o aktivitách v komunitnom a materskom centre, aby sme boli v spojení aj v offline priestore.

Rozširovanie dobrovoľníckej platformy a rozhovory s ľuďmi v komunite boli našou hlavnou náplňou v mesiaci február. Veríme, že práve mapovaním potrieb jednotlivcov i skupín v našom regióne budeme môcť lepšie pomáhať, ale aj sprevádzať ľudí na ceste realizácie ich riešení problémov komunity. Stále ponúkame možnosť individuálnych stretnutí po telefonickej dohode na tel. čísle: 043/493 31 70. Podávame základné sociálne poradenstvo, výchovno-vzdelávacie poradenstvo a tiež adresnú konkrétnu pomoc pre ľudí a ich ťažkosti.

„Nestratíš, keď dáš.” 

Keďže sme nezisková organizácia, všetko zariaďujeme z vlastných zdrojov a pomocou dotácie z obecného rozpočtu. Hľadáme sponzorstvo akýchkoľvek foriem (materiálne dary, finančné príspevky, dobrovoľnícka práca a čas). Môžete nám pomôcť aj tak, že nám venujete 2 % z Vašich daní. Myslíme si, že starostlivosť a zútulnenie priestoru, v ktorom sa budeme spoločne stretávať, je záujmom nás všetkých. Veríme, že naša činnosť všetkých presvedčí o tom, že sa snažíme naozaj o celo-oravský projekt, ktorý sa sústredí na všetkých návštevníkov bez rozdielu. Chceme ukázať, že naše komunitné centrum je jedna veľká rodina. Plánujeme vytvárať kultúrne a športové podujatia, prednášky, školenia, kurzy a pri tom všetkom samozrejme zabezpečíme prijateľným spôsobom viditeľnú reklamu pre všetkých, ktorí nás podporia.

Pre finančnú pomoc môžete využiť naše číslo účtu: SK80 0200 0000 0020 5988 2553 (VÚB banka)

2% z dane

Podrobné informácie ako postupovať pri poukázaní nájdete na tomto odkaze:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

a potrebné prepisovateľné tlačivá na rok 2020 sú tu: http://dupajda.sk/dan.php

ĎAKUJEME  

Zatepľovanie herne, výmena radiátorov, protiplesňové nátery, vymaľovanie stien.

 

WC pred rekonštrukciou a po nej.

Materiálna pomoc rodinám v núdzi.

 

Nástenka o činnosti KC ZOE a Dupajda pri škole.