TeamWorks Summit 2022

Pozvánku na pódium aj pre slovenskú Únia materských centier od samotnej šéfky celosvetovej The Human Safety Net – Emmy Ursich považujeme za uznanie stopy, ktorú cieľavedomá a usilovná tímová práca celej Únie materských centier na Slovensku programom Učenie pre život zanecháva.
Veľmi nás to teší a zaväzuje ku všetkým plánom, ambíciám a záväzkom, ktoré nás s projektom čakajú!
Rovnako inšpiratívne bolo vnímanie všetkých ďalších hostiek a hostí, ktoré/í sa na pódiu v priebehu 3 dní TeamWorks Summitu 2022 ocitli a mali šancu svoju prácu prezentovať alebo podeliť sa o svoje názory, skúsenosti či plány i túžby do budúcna.
Networks Summitu 2022 z talianskych Benátok, kde sme v trojke reprezentovali Slovensko:
Monika Majerčíková – Generali Slovensko,
Janka Tuhá – Materské centrum Dupajda,
Andrea Dobošová – Materské centrum Nevedko
Zastupovali sme strešnú organizáciu Úniu materských centier a našu DUPAJDU v 5. rok bežiacom celosvetovom projekte The Human Safety Net, ktorý sa na Slovensku volá Učenie pre život a beží v 11 materských, rodinných a komunitných centrách. Je primárne určený pre rodiny s deťmi 0 – 6 rokov so sociálnym, finančným a zdravotným znevýhodnením.
Je nám cťou, potešením aj veľkým ocenením byť súčasťou siete 62 neziskoviek z 24 krajín sveta z 3 svetadielov: Južnej Ameriky, Európy a Ázie.