Dobrá novina

Aj tento rok sa naši malí aj trošku starší koledníci rozhodli priniesť radostnú zvesť. Bolo nás 20. Svojimi piesňami a vianočnými vinšami tak rozveselili mnohých ľudí v Nižnej a peniažky, ktoré vykoledovali posielame deťom a rodinám do Kene.
Ďakujeme koledníkom za odvahu, prípravu, ochotu a hlavne za ich detskú radosť a nadšenie, ktoré potešilo nejedno dospelé srdce. A tiež všetkým, ktorí koledníkov prijali.