Pôrod je dôležitou životnou udalosťou nielen pre budúcu matku, ale i pre jej partnera. U väčšiny budúcich rodičov ku koncu tehotenstva narastajú obavy, či prebehne všetko ako má. Radosť a napätie sa tak miešajú so strachom, či sa budete vedieť o dieťatko náležite postarať, či bude zdravé,

Cieľom projektu MAKOVIČKY je podpora a sprevádzanie detí, ktoré vyžadujú intenzívnejšiu pozornosť zo strany rodičov, dôležitých dospelých, ale aj komunity kde žijú. Sú to napríklad deti z Ukrajiny, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti so sociálne slabého prostredia a inak znevýhodnené deti. Starostlivosť v ranom detstve je pre všetky deti bez rozdielu veľmi dôležitá. V prvých

Každý finančný dar, bez ohľadu na výšku sumy, si nesmierne vážime a ďakujeme, že nás podporujete.   Ako darovať 2%? Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (stiahnúť). Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením pošle na Daňový úrad. Ak chce dobrovoľník