Aprílové radosti

 

Aprílové radosti

Novinky z Komunitného centra ZOE

Milí naši priatelia a podporovatelia, prinášame vám prehľad našich spoločných aktivít počas mesiaca apríl 2021.

Známe podujatie Vítanie jari sa v tomto roku kvôli pandemickým opatreniam nekonalo tak, ako sme boli zvyknutí. Nechceli sme prerušiť niť úspešnej akcie a Vítanie jari sme uskutočnili v online priestore. Vyzvali sme deti, ich rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí majú chuť tvoriť, aby vymaľovali vajíčko, uplietli korbáč, vyrobili morenku, či si zaspievali a zahrali na hudobných nástrojoch. Do výzvy sa zapojilo 54 jednotlivcov a 7 triednych kolektívov. Triedne kolektívy sme odmenili knihami a sladkosťami. Z 54 jednotlivcov sme vyžrebovali 5 a odovzdali sme im knihy a sladké odmeny. Na podujatí spolupracovali viaceré organizácie: Komunitné centrum ZOE, Materské centrum Dupajda, ZUŠ V. Habovštiaka, obec Nižná a FS Oravan.

Viac info: www.unasdoma.online/vitanie-jari alebo našom Facebooku FB Komunitné centrum ZOE a Materské centrum Dupajda, kde nájdete aj sumárne video z tejto jarnej výzvy.

Vítanie jari 2021

Teší nás uvoľnenie pandemických opatrení, ktoré nám umožnilo otvoriť menšie skupinové aktivity. Stále sa riadime semaforom a vstup je možný len s negatívnym testom. Tento program pravidelných aktivít sme zostavili na základe potrieb našich rodín, dobrovoľníkov a ostatných návštevníkov. Veríme, že sa počas nasledujúcich mesiacov vytvoria malé skupinky, ktoré v našom centre nájdu svoju obľúbený čas, kedy sa k nám pripoja. Program je už zverejnený na našom fcb a tiež je v prílohe tohto emailu.

V apríli sme napriek zlému počasiu ukončili terénne práce v komunitnej záhrade za centrom. Náš projekt Zelená izbička bol podporený nadáciou VÚB a Poštovou bankou. Osadili sme nové pieskovisko, vyrovnali plochu pre drevené pódium a vymerali miesto pre mlátové cestičky. Pôvodné lavičky sme prichystali na nové miesta. V spolupráci s Technickými službami budeme postupne pracovať na premene záhrady. Preto hľadáme dobrovoľníkov a všetkých aktívnych ľudí, ktorí chcú prísť pomôcť a odovzdať svoje záhradkárske, či remeselnícke skúsenosti. Viac informácií na plagáte. Poďme na to spolu – prepošlite túto výzvu ďalej.

Pozývame vás všetkých na návštevu!

Našu činnosť môžete podporiť dobrovoľníctvom, materiálne a finančne.

SK 80 0200 0000 0020 5988 2553

ĎAKUJEME !

Ing. Jana Tuhá

Štatutárka a Komunitná pracovníčka

Mgr. Katarína Scott

Odborná pracovníčka

Občianske združenie ZOEE, o.z.

Komunitné centrum Zoe a Materské centrum Dupajda

02743 Nižná

mobil: +421 43 493 3170

Facebook icon Website icon
Logo

(C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. Všetky práva vyhradené.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Naša poštová adresa:
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Ak chcete zmeniť posielanie týchto emailov,
môžete to spraviť tu: zmeniť nastavenia alebo sa môžete odhlásiť z odberu.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*