Staňte sa našimi DOBROvoľníkmi

V našom Komunitnom centre Zoe a v Materskom centre Dupajda si vysoko vážime všetkých dobrovoľníkov, pretože sú od začiatku ich existencie nenahraditeľnou súčasťou. Bez nezištnej pomoci ochotných mamičiek, otcov, starých rodičov, detí, tínedžerov a iných skvelých ľudí by sa naše centrá nemohli ďalej rozvíjať.

Pri akých činnostiach môžete pomôcť

Dobrovoľníci u nás nachádzajú priestor pre sebavzdelávanie, rozvíjanie svojich vedomostí, zručností a talentov. Pre študentov je to príležitosť vyskúšať si mnohé aktivity priamo v praxi (tvorba plagátov, webky, práca s deťmi, workshopy, realizácia projektov, využitie vlastnej kreativity). Pre seniorov je to možnosť stráviť voľný čas v spoločností detí a ľudí s otvoreným srdcom a eliminovať tak pocit osamelosti. Svojimi radami a životnými skúsenosťami môžu byť mladým ľuďom veľkou inšpiráciou. Pomoc potrebujeme aj pri rôznych úpravách priestorov centra, pri organizovaní burzy šatstva a detských potrieb a pri realizácii rôznych aktivít. Všetkým dobrovoľníkom ochotným v centre pomôcť, zostane dobrý pocit, že spravili svet okolo nás o niečo krajším.

Koho hľadáme?

Študentov

Bezdetných dospelých

Rodičov

Dôchodcov

Všetkých, ktorí by vedeli a chceli pomôcť

ĎAKUJEME!

Tešíme sa na spoluprácu!