Žiaci I. a II. stupňa základných škôl môžu využiť ponuku poobedného doučovania v komunitnom centre. Komunitné centrum pomáha pri písaní domácich úloh, tvorení školských projektov, zvládaní cudzích jazykov, príprave na monitor či opakovaní učiva. Žiaci môžu prichádzať pravidelne, ale aj jednorázovo, ak potrebujú pomôcť s

V období pandémie "chodenie do školy" prinieslo domácnostiam množstvo prekážok, ktoré musia rodičia a deti prekonávať - nevyhovujúce podmienky na učenie, chýbajúca odborná podpora, slabé technické vybavenie či internetové pripojenie, strata motivácie učiť sa atď. Preto sme v našom Komunitnom centre Zoe v Nižnej vytvorili

Posledný májový týždeň prebiehala v centre Kampaň MINIdigi 2021 s Erkom.  Snažili sme sa krotiť displeje, pozerať menej TV a byť menej na sociálnych sieťach. Viac sa rozprávať, hrať, modliť a žiť spoločenstvo. Darilo sa nám a veríme, že v tom budú deti so svojimi rodičmi